Teenused

Projekteerimistööd:


· Projekteerimistööde peatöövõtt ja logistika.


· Hoone kandvate konstruktsioonide projektid.

· Hoone välis-ja siseseinte lahendused ning erikonstruktsioonide projektid.

· Tööstusehitised ja rajatised, galeriid ja mahutid.
Tööstusseadmete vundamendid.

· Hoone ruumiliste arvutuste tegemine, üldstabiilsuse arvutamiseks ja konstruktsiooni elementide dimensioneerimiseks.

· Projektide tehniline ekspertiis ja standarditel vastavuse hinnang.

· Projektide tehniline analüüs, lahenduste ratsionaliseerimine ja materjalide parima kasutamise hindamiseks.

· Olemasolevate või kahjustatud konstruktsioonide taastamise ja tugevdamise lahenduste projektid.

· Konsultatsioonid ehitamise ja projekteerimise tellijatele.

· Projekteerimistööde järelvalve.

· Arhitektide ja arendus ettevõtete konsulteerimine ehituslikult ratsionaalsete hoonete kavandamiseks.

· Arhitektuursed lahendused ja projektid