Yrityksestä

Insinööritoimisto Civen OY on perustettu v. 1991. Henkilökunta on peräisin Eestin suurimmasta suunnittelutoimistosta “EKE Projekt”. 15 vuoden aikana on saavutettu valtava kokemus julkisen sektorin, teollisuusrakentamisen sekä korjausrakentamisen rakennesuunnittelussa. Olemme omalla alallamme erittäin tunnettuja Eestissä.

Civen OY tarjoaa myös täyden palvelun suunnittelupalveluja sekä rakennusprosessin valvontaa. Meidän osaamiseemme kuuluu koko suunnitteluprosessi—maanperätutkimus, maanmittaustoiminnat, korjausrakenteiden tutkinta, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, erikoisrakennelmien suunnittelu sekä rakennusprosessien valvontaa.

Civen Oy:n toteuttaa kaikki työt Kansainvälisen insinöörikonsulttien liiton (FIDIC) suositusten ja ohjeiden mukaisia, (Lainaten heidän mottoaan): ”Suunnittelua konsultoivan tahon pitää olla operatiivisesti itsenäinen ja riippumaton rakennuttajista ja tavarantoimittajista, eivätkä saa vastaanottaa minkäänlaista etuja jotka voivat vaikuttaa konsultin jääviyteen ja täten muuttaa tilaajan mielipiteen muodustusta.”

civ