Firmast

Civen OÜ on asutatud 1991. Aastal PI EKE Projekt töötajate baasil. Peaaegu kahekümne tegevusaastaga on OÜ Civen saavutanud suurte kogemustega ning püsiva eriala spetsialistidega ettevõtte maine.

Ettevõte koostab nii uusehitiste, kui ka olemasolevate hoonete ja rajatiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks vajalikku projektdokumentatsiooni. Civen OÜ üks tugevusi ja kindlaid müügiartikleid on kandvate teras – ja raudbetoonkonstruktsioonide arvutamine, konstrueerimine ja nendele tööjooniste tegemine. Oma lemmik turuosaks peame keerukate konstruktori erilahenduste väljatöötamist. Näiteks lagunenud või valesti ehitatud konstruktsioonide tugevduslahendused. Arhitektuuriliselt keeruka ja mittesüsteemse kandeskeemiga hooned.

Civen OÜ on suuteline oma tööga ning projekteerimise üldjuhtimisega hõlmama kogu ehitusprojekteerimise täistsükli: geodeetilised mõõdistustööd, ehitusgeoloogilised uuringud, ehitiste ekspertiisid, arhitektuursed lahendused ja konstruktsioonid, ehitusprojektide eriosad, ehitusjärelvalve.

Referentsobjektid on mitmekesised. Civen OÜ ei ole kitsa turusektori  büroo, vaid suudab teha projekte laias tsiviilehituse sektoris. Kaubanduskeskused, tööstussehitised, korterelamud ja keerukad  renoveerimised ning ekspertiisid.

Civen OÜ koostöö tellijatega on püsiv partnerlus. Konsulteerime oma tellijaid operatiivselt arvestades koostööd ka tulevikus. Partnerid võtavad tihti firmaga ühendust, sest koostöö kogemused on olnud meeldivad ja Civen OÜ pakub professionaalset lähenemist  tehniliste küsimuste lahendamisel.

Omame head projeteerimise tarkvara, mis tagab ükskõik millise tehnilise ülesande lahendamise. Staatilised arvutused Stad PRO; Vcade; R cad Steel; Autocad  abiprogrammid jooniste formeerimiseks. Plaanis on osta Tekla teraskonstruktsioonide projekteerimise moodul. 

Tellitud tööde täitmine Civen OÜ poolt rajaneb meie poolt antavate lahenduste ja soovituste sõltumatusel ning erapooletusel kooskõlas Rahvusvahelise Konsultatsiooniinseneride Föderatsiooni (FIDIC) (sätestatud memorandumis motoga): “Projekteerimis-konsultatsioonifirma peab oma tegevuses olema sõltumatu ehitusettevõtjatest ja tarnijatest ning ei tohi vastu võtta mingisuguseid soodustusi, mis võivad neid takistada tellijate huvides erapooletute otsuste tegemist”.

civ